Hanebakken 23A, 9520 Skørping

VIL DU VÆRE NYBYGGER I NOGET AF DANMARKS SMUKKESTE NATUR ?? NY UDSTYKNING PÅ TOPPEN AF SKØRPING - BEDSTE BELIGGENHED MED SKØN UDSIGT TIL MARK, SKOV OG OVER SKØRPING BY! Sti til Sætervej og videre til Rold Skov og rekreative områder - nem adgang til indkøb, banegård m.v.

NU KUN 2 GRUNDE TILBAGE!!!

Udstykningen omfatter 5 grunde, som får adgang via privat fællesvej i forlængelse af Hanebakken - vejen udføres som grusvej og forbindes via gangsti videre til Sætervej.

Bebyggelse reguleres af Lokalplan P.B.1-OP1 - Delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 1 for Skørping Kommune.
Lokalplanen administreres indenfor kommuneplanens rammeområde 08.B50, som giver mulighed for bebyggelseprocent på 30 % - bebyggelse må opføres i 2 etager, dog max. 8,5 meter - derudover henvises til bygningsreglementet.

Sælger foranlediger den private fællesvej og gangsti til Sætervej etableret, og der er pligt til medlemsskab af et endnu ikke stiftet vejlaug, som skal forestå vedligeholdelse af den private fællesvej og vedligeholdelse af sti til Sætervej.

Hanebakken 23A er 954 kvm. forholdsvis plan og vestvendt - har mod vest fri udsigt over byen til skoven. Den på grunden værende staldbygning foranlediges nedrevet af sælger inden overtagelsesdato - skelpæl til vendepladsen etableres derefter (skal stå i staldens nordøstlige hjørne). DENNE GRUND HAR INDLAGT VAND OG ER KLOAKERET, og tilslutningsbidrag til kloak er betalt!

Ring 9839 1127 for nærmere info.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.