Langhøj 1 er 826 kvm. - forholdsvis plan og med udsigt over landskabet - indkørsel etableres i nordligt skel.

Skørping er kendt for flot og udfordrende natur, MTB, skiruter m.v. og et sprudlende forenings- og kulturliv med aktiviteter for enhver smag. Skørping Skole er velrennomeret og har bl.a. en legeplads langt ud over det sædvanlige - med skaterbane, skovloop og meget andet - ved siden af skolen finder man Skørping Idrætscenter.
Skørping er omgivet af Rold Skov - Rebild Bakker - "Triatland" - stærkt vanedannende for store og små, unge og ældre ..... kort og godt: her hvor Danmark er smukkere !

Kørselsvejledning:
Fra Gl. Skørpingvej drejes mod øst ad Hanehøjvej og Skørping Rideklub - efter Ottrupgårds nordligste p-plads finder du udstykningen vest for Hanehøjvej.


Hovedpunkter i lokalplanen:
Bebyggelsesprocent 30.
Hegn langs skel nord for boligveje, Hanehøjvej, sti nabo eller fællesarealer skal være levende 2-rækket bøgehæk op til 1,8 m. højt.
Oplag af campingvogne, uindreg. køretøjer m.v. må ikke finde sted i længere perioder (ud over 6 uger)
Lastbiler og større varevogne må kun parkeres i kortere perioder.
Min. 50 % af den enkelte ejendom skal henligge som have eller bestå af vandgennemtrængelige materialer.
Overfladevand skal nedsives på egen grund.
Tage må ikke være afvalmede - taghældning højest 45 grader - tagflader skal være i tagsten/lertegl eller tagpap.
Facader skal opføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures/pudses - mindre bygningsdele (max. 50 %) kan udføres i andre materialer.
Ny bebyggelse op til 1½ etage - ved skrånende grunde må den lavest liggende del af bygningen opføres i 2 etager.
Langs Hanehøjvej byggelinje på 5 meter fra vejskel." />
Langhøj 1, 9520 Skørping

NU BYGGES DER PÅ LANGHØJ OG RUNDHØJ - DRØMMER I OGSÅ OM NYBYGGERI I SKØRPING ?? DER ER NU KUN 7 BYGGEKLARE GRUNDE TILBAGE I DENNE ATTRAKTIVE UDSTYKNING I ABSOLUT ROLIGT OG LETTERE KUPERET OMRÅDE I DET NORDLIGE SKØRPING!
GRUNDSTØRRELSER FRA 816 M2 TIL 997 M2
GRUNDENE SÆLGES INCL. ALLE TILSLUTNINGSAFGIFTER - VEJE, STIER OG GADELYS ER ETABLERET - KLAR TIL BEBYGGELSE, MEN INGEN BYGGEPLIGT !
Området har flyttet bygrænsen mod nord og er beliggende i naturskønt og kuperet område, som mod vest grænser op til rekreativt og fredet område - i lokalplanen kaldet "overdrev" - fra overdrevet er der åbnet til udstykningen via et højtbeliggende fællesareal med skøn udsigt over landskabet - en sti igennem fællesarealet fletter de to veje i udstykningen sammen. Mod nord grænser området til landzone afgrænset med læbælte, mod øst Hanehøjvej og landzonejord/græsningsarealer og mod syd læbælte til Andelsboligforeningen Ottrupgård. Det nye område har kort afstand til Skørping Rideklub, Rold Skov Golfklub og Rold Skov - samt cykelafstand til Skørping by med gode indkøbsmuligheder, biograf, Kulturstation og banegård med intercitytog såvel mod nord som mod syd - og nærbane mod nord. I tog kun 20 minutter til Aalborg.


Langhøj 1 er 826 kvm. - forholdsvis plan og med udsigt over landskabet - indkørsel etableres i nordligt skel.

Skørping er kendt for flot og udfordrende natur, MTB, skiruter m.v. og et sprudlende forenings- og kulturliv med aktiviteter for enhver smag. Skørping Skole er velrennomeret og har bl.a. en legeplads langt ud over det sædvanlige - med skaterbane, skovloop og meget andet - ved siden af skolen finder man Skørping Idrætscenter.
Skørping er omgivet af Rold Skov - Rebild Bakker - "Triatland" - stærkt vanedannende for store og små, unge og ældre ..... kort og godt: her hvor Danmark er smukkere !

Kørselsvejledning:
Fra Gl. Skørpingvej drejes mod øst ad Hanehøjvej og Skørping Rideklub - efter Ottrupgårds nordligste p-plads finder du udstykningen vest for Hanehøjvej.


Hovedpunkter i lokalplanen:
Bebyggelsesprocent 30.
Hegn langs skel nord for boligveje, Hanehøjvej, sti nabo eller fællesarealer skal være levende 2-rækket bøgehæk op til 1,8 m. højt.
Oplag af campingvogne, uindreg. køretøjer m.v. må ikke finde sted i længere perioder (ud over 6 uger)
Lastbiler og større varevogne må kun parkeres i kortere perioder.
Min. 50 % af den enkelte ejendom skal henligge som have eller bestå af vandgennemtrængelige materialer.
Overfladevand skal nedsives på egen grund.
Tage må ikke være afvalmede - taghældning højest 45 grader - tagflader skal være i tagsten/lertegl eller tagpap.
Facader skal opføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures/pudses - mindre bygningsdele (max. 50 %) kan udføres i andre materialer.
Ny bebyggelse op til 1½ etage - ved skrånende grunde må den lavest liggende del af bygningen opføres i 2 etager.
Langs Hanehøjvej byggelinje på 5 meter fra vejskel.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.