Egelundsparken 2, Rostrup, 9510 Arden

STORE JORDBRUGSPARCELLER - HØJT BELIGGENDE MED UDSIGT DIREKTE TIL NATUREN - KLAR TIL BEBYGGELSE, MEN INGEN BYGGEPLIGT!

Grundene ligger i den nordlige del af Rostrup - højt og med absolut smuk udsigt over ådalen til Lundgård Bæk og skoven - markerne og Rostrup by, som er en velfungerende landsby med godt sammenhold og bl.a. købmandsbutik og børnehus - cirka 7 km. til Arden og 6 km. til Astrup, hvorimellem der er en nyanlagt cykelsti.

5340 kvm. naturgrund, som er klar til bebyggelse - stik til el, fiber, vand og kloak er lagt ind på grunden og tilslutningsafgifter til el og kloak er indeholdt i købesummen. Køber skal selv etablere faskine til nedsivning af overfladevand på egen grund - og køber skal selv betale tilslutningsafgift til vand (kr. 11.000).

Jordbrugsparcellerne ligger i landzone, men er omfattet af lokalplan 4.7, som bestemmer, at parcellerne må ikke yderligere udstykkes og der må kun være en beboelsesenhed på hver matrikel.
Øvrige hovedpunkter i lokalplanen:- åben/lav boligbebyggelse indenfor fastlagt byggefelt, bebyggelsesprocent max. 10, max. 1½ etage og max. højde 8,5 m., jordfarver til udvendige bygningsflader, der er pligt til medlemsskab af Grundejerforeningen (endnu ikke etableret)

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.