Egelundsparken 4, Rostrup, 9510 Arden

STORE JORDBRUGSPARCELLER - HØJT BELIGGENDE MED UDSIGT DIREKTE TIL NATUREN - KLAR TIL BEBYGGELSE, MEN INGEN BYGGEPLIGT!

Grundene ligger i den nordlige del af Rostrup - højt og med absolut smuk udsigt over ådalen til Lundgård Bæk og skoven - markerne og Rostrup by, som er en velfungerende landsby med godt sammenhold og bl.a. købmandsbutik og børnehus - cirka 7 km. til Arden og 6 km. til Astrup, hvorimellem der er en nyanlagt cykelsti.

5443 kvm. naturgrund, som er klar til bebyggelse - stik til el, fiber, vand og kloak er lagt ind på grunden og tilslutningsafgifter til el og kloak er indeholdt i købesummen. Køber skal selv etablere faskine til nedsivning af overfladevand på egen grund og køber skal selv betale tilslutningsafgift til vand. (kr. 11.000)

Grunden er byggemodnet, men endnu ikke selvstændigt matrikuleret.

Jordbrugsparcellerne ligger i landzone, men er omfattet af lokalplan 4.7, som bestemmer, at parcellerne må ikke yderligere udstykkes og der må kun være en beboelsesenhed på hver matrikel.
Øvrige hovedpunkter i lokalplanen:- åben/lav boligbebyggelse indenfor fastlagt byggefelt, bebyggelsesprocent max. 10, max. 1½ etage og max. højde 8,5 m., jordfarver til udvendige bygningsflader, der er pligt til medlemsskab af Grundejerforeningen (endnu ikke etableret)

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.